Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.      Dataansvarlig

AKTIV HELE LIVET v./ Rasmus Stagsted (herefter benævnt ”Aktiv Hele Livet”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

AKTIV HELE LIVET v./ Rasmus Stagsted

Jægergårdsgade 40, 2.sal

8000, Aarhus C

CVR-nr.: 41 43 05 59

Telefon: 61 30 40 18

Mail: RS@aktivhelelivet.dk

2.      Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: RS@aktivhelelivet.dk  
 • På telefon: 61 39 40 18
 • Ved brev: Jægergårdsgade 40, 2.sal, 8000 Århus C

3.      Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formålet med at behandle dine personoplsyninger.

Formål:

Formålet med Aktiv Hele Livets virke er at udvikle effektive træningstilbud til den voksne og ældre befolkningsgruppe. Vores koncept beror på, at vi gennem et træningsforløb i det nærliggende lokalområde kan sikre effektiv træning, som bliver tilpasset det enkelte individ og dets eventuelle skader og/eller skavanker. Træningen udføres for så vidt muligt på holdniveau, så der er en god balance mellem træningens intensitet og socialt samvær. Vi ved at kombinationen af disse er med til at sikre det bedste træningsmiljø for at nå målsætningerne på både individ- og holdniveau. Ved indsamling af personoplysninger kan vi sikre det bedste og mest skræddersyet forløb for den enkelte deltager.

4.      Kategorier af personoplysninger

Til oprettelse af deltager til træningsforløb, individuel træning, workshop og foredrag indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder:

 • Navn, alder, køn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer

Testdata, herunder:

 • Kropsanalyse, hvor der indsamles data på kropskomposition ift. muskelmasse, fedtmasse etc.
 • Styrketest
 • Testdata anvendes også som markedsføringsmateriale i form af statistiske analyser.
 • Testdata vil til enhver tid være anonymiseret.
 • Testdata vil også blive anvendt som markedsføringsmateriale.

Markedsføringsmateriale

 • Billeder, videoer, udtalelser etc. til markedsføring, workshop, foredrag etc.

Markedsføringsmateriale anvendes kun, når du har givet os dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage eller ret til at få fjernet billed- eller videomateriale fra hjemmeside eller andre sociale medier såfremt de er til ubehag. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

5.      Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere indenfor Aktiv Hele Livet står selv for behandling af personoplysninger og databehandling.
 • Personoplysningerne gives ikke videre til tredjepart.
 • Såfremt der bliver behov for at videregive personoplysninger til tredjepart, vil der forudgående indsamles samtykke for retten til dette.

6.      Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil IKKE overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7.      Hvor dine personoplysninger stammer fra

Som deltager til forløb, event, workshop, foredrag eller lignende er du selv videregiver af personoplysninger. Aktiv Hele Livet har ansvar for at oplyse hvilke personoplysninger der kræves til de enkelte arrangementer. Såfremt personoplysningerne kommer fra offentligt tilgængelige kilder, vil der blive gjort opmærksom på dette.

8.      Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil ikke beholde dine personoplysninger længere end nødvendigt for det formål, for hvilket de er indsamlet, medmindre vi ved lov er forpligtet til at opbevare det længere end det.

I henhold til bogføringslovgivningen er Aktiv Hele Livet forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Data, der er relevante for eventuelle krav, der forældes efter forældelseslovgivningen, opbevares i 3 år af dokumentationsmæssige årsager.

Vi har indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, indsamling, brug, offentliggørelse, kopiering, ændring eller bortskaffelse.

9.      Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12))

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

12. Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.